MET HARTLIKE DANK

AAN ALMAL WAT BETROKKE WAS BY DIE VOORBEREIDING VAN DIE MARTIN MANS en AMIRA WILLIGHAGEN MUSIEKAAND WAT PLAASGEVIND HET OP 8 FEBRUARIE 2019. 

Die Musiekaand was ‘n reuse sukses! Ons is gevul met dankbaarheid en absolute waardering vir ons gemeentelede wat vrywillig en met groot entoesiasme deelgeneem het aan die hele proses, en ook aan ‘n enkele paar wat na die konsert agterbly het en help opruim het! Ons is onbeskryflik trots daarop om sulke gemeentelede te mag hê – baie, baie dankie! Ons verleen binnekort finansiële  terugvoering aan die Gemeente.